Amendement PvdD

Amendement PvdD

De Partij voor de Dieren heeft een wijziging van de Wet dieren ingediend die is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. De wijziging geldt voor alle dieren, dus ook voor gezelschapsdieren en dus ook voor alle dierhouderij van KleindierNed. Citaat uit de toelichting :  …zal het niet langer zijn toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen, aangezien dit schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van een dier. Organisaties van KleindierNed hebben dierenwelzijn als uitgangspunt voor hun dierhouderij. “Natuurlijk gedrag” is onderdeel van de houderijrichtlijnen. Er zijn over dierenwelzijn en diergedrag veel meningen en bijbehorende emoties die lang niet altijd op feiten zijn gebaseerd of beredeneerd vanuit de behoeftes van het (gedomesticeerde) dier. Wij zullen inzetten op feitelijke informatieverschaffing en op uitwerking van onze houderijrichtlijnen. Met LNV zijn we in contact over de impact van het amendement.