Afschermplicht, bezoekersverbod en tentoonstellingsverbod

Sinds 26 oktober 2021 vanaf 12.00 geldt een landelijke afschermplicht voor pluimvee, watervogels en loopvogels, een landelijk bezoekersverbod en een landelijk tentoonstellingsverbod voor deze dieren. Voor meer informatie zie de website van LNV. Rond de gebieden (3 en 10 km zone) waar uitbraken zijn Zeewolde, Zeewolde II en Zeewolde III, Grootschermer , Assendelft , Parrega , Lutjegast , Tzum en Vinkeveen geldt een vervoersverbod voor vogels (alle soorten). Ook mogen vogels niet bijeengebracht worden. Hier vindt u het overzicht van besmettingen. De deskundigengroep dierziekten acht het risico op besmetting groot.