Maatregelen vogelgriep beperkt versoepeld

Maatregelen vogelgriep beperkt versoepeld

Nog steeds besmettingen van wilde vogels en bedrijven

Vogelgriep komt permanent voor in Nederland. Voor een overzicht zie de kaart met de besmettingen. LNV heeft enige versoepelingen doorgevoerd in de afschermplicht op basis van het deskundigenadvies. Toch geldt voor grote delen van het land een permanente landelijke afschermplicht, een te zwaar middel afgezet tegen het risico, zoals in onze positiebepaling staat.