Positieflijst

Positieflijst

KleindierNed volgt de ontwikkelingen rondom het opstellen van de Nederlandse positieflijst (huis- en hobbydierlijst) en het initiatief voor een EU-brede positieflijst. Minister Staghouwer heeft deze huis- en hobbydierenlijst op 6 juli 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Op deze lijst staan 30 zoogdieren die gehouden mogen worden. Deze lijst heeft grote gevolgen voor de hobbydierhouderij in Nederland. Het houden van diersoorten waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is wordt vanaf 1 januari 2024 verboden. Het feit dat er mensen zijn die zich volop inzetten om goed voor dieren te zorgen die niet op de lijst staan, weegt volgens Staghouwer niet op tegen de risico’s die er zijn wanneer eenieder deze dieren zou mogen houden.

Cyprus pleit samen met Litouwen, Luxemburg voor het verkennen van de voordelen van een EU-brede positieflijst voor gezelschapsdieren. Het beoogde doel is om dierenwelzijn te verbeteren, biodiversiteit te beschermen, de volksgezondheid te beschermen en administratieve lasten tussen lidstaten te verminderen. Alle lidstaten hebben de Europese Commissie verzocht om een EU positieflijst op te stellen.

Door ook op het niveau van de EU stappen te zetten wordt voorkomen dat in een deel van de lidstaten het houden van dieren die hiervoor niet geschikt zijn doorgaat.  Wel benadrukt minister Staghouwer de mogelijkheid voor lidstaten om strengere regels te hanteren dan een eventuele EU-brede positieflijst voorschrijft.

KleindierNed vindt het belangrijk dat er goede houderijrichtlijnen zijn. Pas dan kunnen dieren geschikt gehouden worden. Daartoe heeft KleindierNed een document opgesteld. Met deze benadering kunnen hobbydoerhouders niet langer bijdragen aan het instandhouden van zeldzame soorten.