Positieflijst

Positieflijst

KleindierNed volgt de ontwikkelingen rondom het opstellen van de Nederlandse positieflijst (huis- en hobbydierlijst) en het initiatief voor een EU-brede positieflijst.

Cyprus pleit samen met Litouwen, Luxemburg voor het verkennen van de voordelen van een EU-brede positieflijst voor gezelschapsdieren. Het beoogde doel is om dierenwelzijn te verbeteren, biodiversiteit te beschermen, de volksgezondheid te beschermen en administratieve lasten tussen lidstaten te verminderen. Alle lidstaten hebben de Europese Commissie verzocht om een EU positieflijst op te stellen.

Minister Staghouwer is bezig met het opstellen van de Nederlandse positieflijst. In de zomer zal hij de Tweede Kamer hierover informeren. Door ook op het niveau van de EU stappen te zetten wordt voorkomen dat in een deel van de lidstaten het houden van dieren die hiervoor niet geschikt zijn doorgaat.  Wel benadrukt minister Staghouwer de mogelijkheid voor lidstaten om strengere regels te hanteren dan een eventuele EU-brede positieflijst voorschrijft.

KleindierNed vindt het belangrijk dat er goede houderijrichtlijnen zijn. Pas dan kunnen dieren geschikt gehouden worden. Daartoe heeft KleindierNed een document opgesteld.