KleindierNed verzoekt minister om CEVA vaccin beschikbaar te stellen

KleindierNed verzoekt minister om CEVA vaccin beschikbaar te stellen

KleindierNed heeft op 4 oktober per brief de Minister van LNV gevraagd om het CEVA vaccin z.s.m. beschikbaar te stellen. KleindierNed heeft een analyse gemaakt van de uitbraken in de hobbydierhouder/kleinschalige houderij met meer dan 50 vogels. Deze analyse en de toelichting op het verzoek voor vaccinatie staat in de bijlage bij de brief.