Diersoorten en Deelnemende organisaties

Diersoorten en Deelnemende organisaties

Gehouden diersoorten

De gehouden diersoorten van de deelnemende organisaties zijn siervogels, watervogels, sierduiven, postduiven, pluimvee, konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren en landbouwhuisdieren, zowel oorspronkelijke diersoorten als gedomesticeerde rassen.

Deelnemende organisaties

De deelnemende organisaties aan KleindierNed zijn d.d. 18-05-2021

Aviornis International
Kleindierliefhebbers Nederland (KLN)
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (NBS)
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)
Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO)
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
Vereniging van Stads- en Kinderboerderijen (vSKBN)
Parkieten Sociƫteit
Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel