Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

KleindierNed wil er voor zorgen dat de regelgeving aansluit op hoe wij onze dieren houden. Wij werken daarin samen met andere (dierhouderij)organisaties, overheden en organisaties als NVWA en RVO. Wij onderhouden contacten met adviesorganen, zoals de Raad voor dierenaangelegenheden. 
KleindierNed richt zich op de belangen van de houders van vogels, cavia’s, konijnen en kleine knaagdieren. Wij werken samen met de Entente Europ√©enne.

De belangenbehartiging voor de kleinschalig gehouden runderen, schapen en geiten en varkens zijn de volgende organisaties aanspreekpunt:

Thema’s

De volgende onderwerpen zijn actueel voor KleindierNed.