Verplaatsing dieren naar andere lidstaten

Verplaatsing dieren naar andere lidstaten

Waar is het geregeld?

De verplaatsing van landdieren naar andere lidstaten is geregeld in de EU verordening 2020/688. Deze regeling is vastgesteld zonder dat de hobbydierhouderijorganisaties in Europa hiervan op de hoogte waren.
Wat verandert er?  Je hebt een diergezondheidscertificaat (art 71) nodig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als je met kippen, eenden, fazanten, etc. over de grens wilt. Ook zijn er quarantaineregels van toepassing van 21 dagen (artikel 59) en regels voor tentoonstellingen (art 67) en wedvluchten  (art 68). Gelukkig is de regeling voor wedvluchten aangepast en verandert daar uiteindelijk niets. 
Per 18-01-2023 is er nog een versoepeling doorgevoerd als gevolg van onze inspanningen (EU 2023/118). Nieuw is dat er één certificaat kan worden afgegeven voor een collectief transport.
Het diergezondheidscertificaat is verplicht vanaf 17 oktober 2021. Aanvragen kan bij de NVWA. De tarieven vindt u hier.
Siervogels (niet zijnde kippen, eenden, etc.) vallen alleen onder deze verordening bij het vervoer over de grens naar een tentoonstelling.
Houders van konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren die als gezelschapsdier gehouden worden moeten vanaf 21 april 2021 een eigen verklaring bij zich hebben als zij dieren over de grens vervoeren met het doel om de dieren te verkopen of over te dragen. Er is  hier nog geen formulier voor.

Aandachtspunten

Tentoonstellingen en uitwisseling van dieren over de grens worden moeilijk, zo niet onmogelijk. Daarom werken wij hard om nog wijzigingen aan te brengen in deze regels. LNV zet zich in om het vooraf verzamelen van vogels voor een tentoonstelling mogelijk te maken, waardoor de kosten van het certificaat omlaag kunnen. Ook is er inzet met Benelux, Duitsland en Frankrijk om tentoonstellingen in de grensgebieden zonder certificaat mogelijk te maken.
Na lobby door de Wereldpostduivenorganisatie i.s.m. KleindierNed bij de Europese Commissie bereikt voor de wedvluchten van postduiven inmiddels niet meer vallen onder de regels voor quarantaine en diergezondheidscertificaat. Dit is geregeld in Verordening EU 2021/706 onder punt 7).Samen met de Entente Européenne werken wij aan verdere aanpassingen van de regels zodat tentoonstelling en uitwisseling van dieren door kan gaan. Dat is zo belangrijk voor de instandhouding van zeldzame rassen en soorten.