Bedrijfsmatig houden

Bedrijfsmatig houden

Wanneer ben je bedrijfsmatig?

Al vóór het wetsartikel werd ingevoerd (2013) hebben wij aangedrongen op meer duidelijkheid over wanneer is er sprake van bedrijfsmatig houden en wanneer niet. Sindsdien staat het op onze agenda van het overleg met LNV. De wettekst zelf en de toelichting bieden weinig houvast. Een criterium op basis waarvan je als bedrijfsmatig houder kan worden aangemerkt luidt:

  • U fokt niet om de dieren zelf te houden en ook niet voor uw familie en vrienden.

Als fokker zal je fokmateriaal moeten uitwisselen om inteelt te voorkomen. Deze dieren gaan naar andere liefhebbers, al dan niet tegen een bepaald bedrag. Zoals de toelichting nu is geformuleerd kan deze uitwisseling al gerekend worden tot bedrijfsmatigheid met de bijbehorende verplichtingen.

Evaluatie Wet dieren

Wij hebben het onderwerp bedrijfsmatigheid ook ingebracht bij de evaluatie Wet dieren. In de brief aan de Tweede Kamer van 18 november 2020 over deze evaluatie heeft de Minister dit punt niet serieus genomen. Wij hebben hierop een reactie gestuurd. Er zijn excuses gemaakt en ons is nu overleg beloofd door het ministerie. Wij wachten af.