Bedrijfsmatig houden

Bedrijfsmatig houden

 

Wanneer ben je bedrijfsmatig?

Al vóór het wetsartikel werd ingevoerd (2013) hebben wij aangedrongen op meer duidelijkheid over wanneer is er sprake van bedrijfsmatig houden en wanneer niet. Sindsdien staat het op onze agenda van het overleg met LNV. De wettekst zelf en de toelichting bieden weinig houvast. Een criterium op basis waarvan je als bedrijfsmatig houder kan worden aangemerkt luidt:

  • U fokt niet om de dieren zelf te houden en ook niet voor uw familie en vrienden.

Als fokker zal je fokmateriaal moeten uitwisselen om inteelt te voorkomen. Deze dieren gaan naar andere liefhebbers, al dan niet tegen een bepaald bedrag. Zoals de toelichting nu is geformuleerd kan deze uitwisseling al gerekend worden tot bedrijfsmatigheid met de bijbehorende verplichtingen.

Verkenning bedrijfsmatigheid door LNV NVWA en LID

Wij hebben het onderwerp bedrijfsmatigheid ook ingebracht bij de evaluatie Wet dieren. In de brief aan de Tweede Kamer van 18 november 2020 over deze evaluatie heeft de Minister dit punt niet serieus genomen. Wij hebben hierop een reactie gestuurd. Er zijn excuses gemaakt en ons is nu overleg beloofd door het ministerie. Op 28 juni 2023 heeft het ministerie van LNV toegezegd dat i.o.m. NVWA en LID besloten is tot een nadere verkenning naar het doel van dit artikel in de Wet dieren als stap om te komen tot een een verduidelijking. Men is het in ieder geval met ons eens dat de wet hier onduidelijk is.