Vogelgriep

Vogelgriep

Update over Vogelgriep (april 2024)

Gezien het lage aantal bestemmingen van vogelgriep in Nederland is besloten de ophokplicht op te heffen. Helaas is het tentoonstellingsverbod nog niet opgeheven. Minister Adema wil hierover met ons en de NVWA in gesprek. De volledige brief is hier te lezen.

Eind maart ontving minister Adema van Zowel KleindierNed als KLN een protestbrief over het jarenlange tentoonstellingsverbod en de gevolgen voor de hobbydierhouderij. De reactie aan KleindierNed is hier te lezen.

Alertheid blijft nodig want de vogelgriep circuleert nog steeds.

Vogelgriep gaat niet meer weg

Sinds de uitbraak van vogelgriep in 2003 hebben hobbydierorganisaties zich ingezet om de gevolgen voor onze dieren te beperken. Preventieve ruimingen van niet besmette locaties zijn hiermee van de baan. Maar hoe kunnen we onze dieren zo goed mogelijk beschermen?

Kijk hier wat je zelf kunt doen om het risico te beperken. Verder zetten we in op vaccinatie. 

Vaccinatie

Frankrijk heeft 80 miljoen doses vogelgriepvaccins aangekocht. Het land gaat aankomende herfst eenden preventief vaccineren tegen vogelgriep. Afgelopen najaar heeft de Franse overheid besloten te starten met testen van vaccins op eenden. De vaccins werden ontwikkeld door twee laboratoria: Ceva Santé Animale en Boehringer Ingelheim. De testen zijn gedaan op zes eendenbedrijven verdeelt over de departementen Gers, Les Landes, de Dordogne en de Tarn. Wij hopen dat onze watervogels van dit vaccin kunnen profiteren.

Positiebepaling Vogelgriep en Hobbydierhouderij

KleindierNed heeft een positiebepaling Vogelgriep en Hobbydierhouderij vastgesteld en op 17 maart 2022 verzonden aan de Minister van LNV i.a.a. de Vaste Commissie van LNV. Hierin pleiten wij voor vaccinatie en voor versoepeling van de permanente afschermplicht en een aantal andere maatregelen. De reactie van LNV is teleurstellend. Wij vinden dat er onderzoek moet komen naar de daadwerkelijke kans op een besmetting bij een hobbydierhouderij. Welke hobbyhouderijen lopen risico, en wat valt hier aan te doen om dit te voorkomen. Het huidige beleid is niet proportioneel. We pleiten ervoor om de afschermplicht voor houders met minder dan 50 vogels te beëindigen. Dit is in het beleidsdraaiboek vogelgriep van 19 april 2023 niet overgenomen. Op 30 mei 2023 hebben we dit bepleit bij LNV.

Afschermplicht

De afschermplicht is opgeheven met uitzondering van regio’s met veel bedrijfspluimvee zoals de Veluwe en in Noord-Brabant en Noord-Limburg. De brief van Minister Adema rept met geen woord over het belang ervan voor hobbypluimveehouders. Alleen het belang van de commerciële vrije uitloopsector wordt als argument benoemd. Vogelgriep is niet weg, maar er zijn geen besmettingen bij bedrijven en hobbyhouders gemeld de afgelopen maanden. Hoe de vogelgriep zich dit najaar gaat ontwikkelen, valt nog niet te voorspellen.

Meldplicht vogelgriep zoogdieren

Nu steeds vaker zoogdieren besmet worden met vogelgriep is er een meldplicht. Dit staat in de kamerbrief Intensiveringsplan preventie vogelgriep Als via een laboratoriumtest vogelgriep wordt vastgesteld is er een verplichting om dit te melden. Als hobbyhouder heb je hier niet direct mee te maken. De dierenarts zal besluiten tot het insturen van een test en het laboratorium moet dan melden. Met deze monitoring is er meer zicht op de ontwikkeling van vogelgriep bij zoogdieren. Er komt een draaiboek wat te doen wanneer bij een varken vogelgriep wordt vastgesteld. De hobbyvarkenorganisaties zullen hierbij betrokken worden.