Vogelgriep

Vogelgriep

Vogelgriep gaat niet meer weg

Sinds de uitbraak van vogelgriep in 2003 hebben hobbydierorganisaties zich ingezet om de gevolgen voor onze dieren te beperken. Preventieve ruimingen van niet besmette locaties zijn hiermee van de baan. Maar hoe kunnen we onze dieren zo goed mogelijk beschermen? Kijk hier wat je zelf kunt doen om het risico te beperken. Verder zetten we in op vaccinatie.

KleindierNed verzoekt minister om CEVA vaccin beschikbaar te stellen

KleindierNed heeft op 4 oktober per brief de Minister van LNV gevraagd om het CEVA vaccin z.s.m. beschikbaar te stellen. KleindierNed heeft een analyse gemaakt van de uitbraken in de hobbydierhouder/kleinschalige houderij met meer dan 50 vogels. Deze analyse en de toelichting op het verzoek voor vaccinatie staat in de bijlage bij de brief.

Positiebepaling Vogelgriep en Hobbydierhouderij

KleindierNed heeft een positiebepaling Vogelgriep en Hobbydierhouderij vastgesteld en op 17 maart 2022 verzonden aan de Minister van LNV i.a.a. de Vaste Commissie van LNV. Hierin pleiten wij voor vaccinatie en voor versoepeling van de permanente afschermplicht en een aantal andere maatregelen. De reactie van LNV is teleurstellend. Wij vinden dat er onderzoek moet komen naar de daadwerkelijke kans op een besmetting bij een hobbydierhouderij. Welke hobbyhouderijen lopen risico, en wat valt hier aan te doen om dit te voorkomen. Het huidige beleid is niet proportioneel.

Europese Raad dringt aan op vaccinatie

De Europese Raad dringt nu ook aan op vaccinatie als onderdeel van de bestrijdingsstrategie.

Deelname hobbyhouders aan veldproef

KleindierNed pleit in brief bij de Tweede Kamer voor deelname hobbyvogels aan veldproef.