Vogelgriep

Vogelgriep

Vogelgriep gaat niet meer weg

Sinds de uitbraak van vogelgriep in 2003 hebben hobbydierorganisaties zich ingezet om de gevolgen voor onze dieren te beperken. Preventieve ruimingen zijn hiermee van de baan. Maar hoe kunnen we onze dieren zo goed mogelijk beschermen? Want duidelijk is dat bijna ieder jaar besmette wilde vogels vanuit Azië via Centraal-Europa Nederland bereiken. Afschermen helpt, maar is voor de vogels geen prettige optie, zeker niet nu dit permanent lijkt te worden. Wij willen dan ook af van de verplichting tot afschermen en het aan de houder zelf laten hoe hij zijn dieren wil beschermen.

Hoorzitting zoönose en vogelgriep

Op 17 februari 2022 vond in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over vogelgriep. De hobbydierhouders kwamen hier slechts zijdelings in beeld. Daarom heeft KleindierNed aan de deelnemende Kamerleden een reactie gestuurd.

Positiebepaling Vogelgriep en Hobbydierhouderij

KleindierNed heeft een positiebepaling Vogelgriep en Hobbydierhouderij vastgesteld en op 17 maart 2022 verzonden aan de Minister van LNV i.a.a. de Vaste Commissie van LNV. Hierin pleiten wij voor vaccinatie en voor versoepeling van de permanente afschermplicht en een aantal andere maatregelen.

Al sinds oktober 2020 zijn er continu besmettingen bij wilde vogels. Het lijkt erop dat de ziekte niet meer weg gaat.  Vaccinatie zou een oplossing kunnen zijn. Van belang is dat de Europese Commissie ontheffing gaat verlenen voor het preventief vaccineren. De Tweede Kamer heeft hiertoe een motie van de VVD en D66 aangenomen. Nederland en Frankrijk werken nu samen aan proeven met nieuwe vaccins.