Protestbrief van KleindierNed naar de minister

Protestbrief van KleindierNed naar de minister

Ondanks de versoepeling van maatregelen inzake de vogelgriep is het tentoonstellen van hoenderachtigen nog steeds niet toegestaan.

Zie hier de protestbrief van KleindierNed

Minister P. Adema
Ministerie van LNV
Postbus20401
2500 EK Den Haag


Datum 27-03-2024
Onderwerp: tentoonstellingsverbod risicovogels


Geachte Minister,


Bij de deelnemers van KleindierNed en bij hun leden is er geen enkel begrip voor uw besluit om het
landelijk tentoonstellingsverbod landelijk te handhaven voor alleen hoenderachtigen. Wij hebben op
2 november 2023 hierover al een brief gestuurd naar LNV en benadrukt hoe belangrijk de
tentoonstellingen zijn voor de fokkerij van hoenders en watervogels (bijgevoegd). Ook hebben wij
voorstellen ingediend hoe het afschalen van het tentoonstellingsverbod zou kunnen plaatsvinden
zodat er geen risico’s zijn voor verspreiding van vogelgriep (eveneens bijgevoegd). Een risico dat met
onze tentoonstellingen sowieso al verwaarloosbaar klein is. Ook blijkt er helaas geen vraag hierover
aan de Deskundigencommissie gesteld, terwijl we hier al zo lang op aandringen.
Fokkers begrijpen vooral niet dat ze met hun vogels wel op tentoonstellingen in de omringende
landen terecht kunnen terwijl deze in Nederland verboden zijn. Kortom het geduld van de leden van
onze verenigingen is op. Als het gaat om de belangen van de hobbydierhouderij, om het fokken van
zeldzame rassen en soorten dan is er onvoldoende gevoel voor urgentie bij het ministerie.
Wij zijn zeer teleurgesteld dat er nu geen enkele stap gezet wordt en kunnen dit ook niet meer
uitleggen.


Voorzitter KleindierNed
Ing. Sible Westendorp DVM
Postadres:
Erichemsekade 11
4116 GD Buren
+31 6 30 67 25 17
info@kleindierned.nl
www.kleindierned.nl