Amendement doden van dieren

Amendement doden van dieren

De PvdD heeft op 30 maart 2023 een herzien amendement ingediend op de Wet dieren om excessen bij het doden van dieren beter te kunnen bestraffen. Ook KleindierNed wordt kotsmisselijk van zulke excessen. Het oorspronkelijk ingediende amendement had tot gevolg dat de hele kleindierhouderij in de knel komt. Uit de brief van de Minister Adema aan de TK blijken verder de uitvoerings- en handhavingsproblemen van de voorgestelde wetswijziging. Wij pleiten voor een andere aanpak van de excessen (hoeveel?) en hebben dat in een brief aan de Minister en de TK laten weten. Het herziene amendement is aangenomen en biedt de mogelijkheid van uitzonderingen via een AMvB. Hier zetten wij op in zodat dieren in nood gedood kunnen worden en thuisslacht mogelijk blijft

>> Lees meer over KleindierNed en Dierenwelzijn