Amendement Partij voor de Dieren

Amendement Partij voor de Dieren

De PvdD heeft op 30 maart 2023 een herzien amendement ingediend op de Wet dieren om excessen bij het doden van dieren beter te kunnen bestraffen. Ook KleindierNed wordt kotsmisselijk van zulke excessen. Het oorspronkelijk ingediende amendement en het herziene amendement hebben echter tot gevolg dat de hele kleindierhouderij in de knel komt. Uit de brief van de Minister Adema aan de TK blijken verder de uitvoerings- en handhavingsproblemen van de voorgestelde wetswijziging. Wij pleiten voor een andere aanpak van de excessen (hoeveel?) en hebben dat in een brief aan de Minister en de TK laten weten. Op 5 april komt dit amendement waarschijnlijk ter sprake in een Plenair debat.

>> Lees meer over KleindierNed en Dierenwelzijn