Identificatie en Registratie

Identificatie en Registratie

Waar is het geregeld?

De Europese regels over identificatie en registratie zijn vastgelegd in de Europese Diergezondheidsverordening (artikel 84 en de uitzondering erop in artikel 85) en in de EU-verordening 2019/2035. (artikel 25).

Aandachtspunten

Volgens deze wettekst zou iedere houder van vogels zich moeten laten registreren en moeten bijhouden in een register hoeveel vogels hij houdt. Wij hebben in 2019 hier tegen geprotesteerd in de consultatie. Ook hebben Nederlandse Europarlementariƫrs hierover vragen gesteld en de toezegging van de toenmalige Eurocommissaris dat de uitzonderingsregeling er zal komen. Op deze Regeling wordt nog gewacht. In de concept Ministeriƫle regeling diergezondheid is nu alleen de mogelijkheid opgenomen om houders te verplichten tot registratie (artikel 5a1. Het wachten is op de regeling van de Europese Commissie met uitzonderingen.