Identificatie en Registratie

Identificatie en Registratie

Waar is het geregeld?

De Europese regels over identificatie en registratie zijn vastgelegd in de Europese Diergezondheidsverordening (artikel 84 en de uitzondering erop in artikel 85) en in de EU-verordening 2019/2035. (artikel 25).

Aandachtspunten

Volgens deze wettekst zou iedere houder van vogels (hoenderachtigen, eenden, duiven en loopvogels)  zich moeten laten registreren en moeten bijhouden in een register hoeveel vogels hij houdt. Wij hebben in 2019 hier tegen geprotesteerd in de consultatie. Ook hebben Nederlandse Europarlementariërs hierover vragen gesteld en de toezegging van de toenmalige Eurocommissaris dat de uitzonderingsregeling er zal komen. De conceptverordening van de Europese Commissie is waardeloos. Dit concept is nu in consultatie en KleindierNed heeft feedback gegeven. Verder heeft KleindierNed ervoor gezorgd dat het onderwerp besproken is in de AGRI-commissie van het Europese Parlement waar Annie Schreijer, Europarlementarier EVP onze bezwaren goed heeft verwoord. De Europese Commissie (DG-Sante) is echter zeer defensief. Tot 20 mei 2022 kunnen organisaties en inwoners van de EU reageren op deze verordening.

In de Ministeriële regeling diergezondheid is nu alleen de mogelijkheid opgenomen om houders te verplichten tot registratie (artikel 5a1). Het wachten is op de uiteindelijke regeling van de Europese Commissie met uitzonderingen.