Identificatie en Registratie

Identificatie en Registratie

Waar is het geregeld?

De Europese regels over identificatie en registratie zijn vastgelegd in de Europese Diergezondheidsverordening (artikel 84 en de uitzondering erop in artikel 85) en in de EU-verordening 2019/2035. (artikel 25).

Aandachtspunten

Volgens deze wettekst zou iedere houder van vogels (hoenderachtigen, eenden, duiven en loopvogels)  zich moeten laten registreren en moeten bijhouden in een register hoeveel vogels hij houdt.

Gelukkig wordt nu na jarenlange inzet een uitzonderingsmogelijkheid geboden in een nieuwe uitvoeringsverordening. Het Ministerie van LNV gaat deze nu opstellen en zal ons daarbij consulteren.

In 2019 hebben we in de consultatie bezwaar gemaakt. Ook hebben Nederlandse Europarlementariërs hierover vragen gesteld en de toezegging van de toenmalige Eurocommissaris dat de uitzonderingsregeling er zal komen. De eerdere conceptverordening van de Europese Commissie was waardeloos. KleindierNed heeft feedback gegeven, naast 1.922 anderen. Verder heeft KleindierNed ervoor gezorgd dat het onderwerp besproken is in de AGRI-commissie van het Europese Parlement waar Annie Schreijer, Europarlementarier EVP onze bezwaren goed heeft verwoord. 

In de Ministeriële regeling diergezondheid is nu alleen de mogelijkheid opgenomen om houders te verplichten tot registratie (artikel 5a1). Het wachten is op de uiteindelijke regeling van het Ministerie van LNV.