Organisatie

Organisatie


KleindierNed is een overlegplatform van negen dierhouderijorganisaties die deelnemen op gelijkwaardige basis. De werkwijze is vastgelegd in de Huisregels KleindierNed. Voorzitter is Sible Westendorp, secretaris is Paula Polman.

Ter ondersteuning is de Stichting Beheer KleindierNed opgericht die verantwoordelijk is voor de financiën.

Het KVK-nummer is 81871031. 
Voorzitter Drs. Ing. Sible Westendorp, dierenarts
Secretaris Drs. Paula Polman MPH
Penningmeester Ing. Wobbe Bouma

KleindierNed is de opvolger van de Nederlandse Werkgroep voor Pluimvee en Parkvogels (NWPP), het samenwerkingsverband dat in 2004 werd opgericht na de vogelpestcrisis in 2003.