Afschermplicht en bezoekersverbod hobbyhouderij

Afschermplicht en bezoekersverbod hobbyhouderij

De afschermplicht is nog beperkt tot de Gelderse Vallei. De bezoekersregeling en registratieplicht is ingetrokken voor de hobbydierhouderij.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/08/30/ophokplicht-pluimvee-verder-ingetrokken

Alertheid blijft nodig want de vogelgriep circuleert nog steeds.