Voorwaarden voor papegaaiachtigen

Papegaaiachtigen die naar tentoonstellingen gaan in Nederland of Europa moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

De dieren komen van een locatie waar de laatste 60 dagen geen aviaire chlamydiose is
vastgesteld en waar de volgende maatregelen zijn genomen als er de afgelopen 6 maanden wel
aviaire chlamydiose is vastgesteld:
o Besmette vogels en vogels die waarschijnlijk besmet zijn, zijn behandeld
o Na de behandeling zijn zij negatief getest in een laboratoriumtest op aviaire chlamydiose
o Na behandeling is de inrichting gereinigd en ontsmet.
o Tenminste 60 dagen zijn verstreken sinds de reiniging en ontsmetting.

Als de dieren in contact geweest zijn met dieren die in de afgelopen dagen positief getest zijn op
aviaire chlamydiose dan moeten de dieren tenminste 14 dagen na het contact negatief getest zijn.