KLN herkent zich niet in de Zienswijze RDA

KLN herkent zich niet in de Zienswijze RDA

De RDA heeft op 19 mei 2022 de zienswijze Doden van dieren aan het licht gepubliceerd. Doel ervan is een breder debat over het doden van dieren te faciliteren. Dat doet de RDA aan de hand van een aantal ‘schurende kwesties’. Eén ervan betreft raskonijnen. Helaas herkent Kleindierliefhebbers Nederland (KLN) zich totaal niet in de geschetste situatie rond het fokken en doden van raskonijnen in deze zienswijze. De reactie van KLN is verzonden aan de RDA. KLN en KleindierNed gaan deze zomer in gesprek met de RDA. De reactie is ook ter kennis gebracht aan het Ministerie van LNV. KLN en KleindierNed hebben juist het onderwerp doden van dieren als belangrijk onderwerp aangepakt in lijn met de 4 aanbevelingen van de RDA.