Positiebepaling Vogelgriep en Hobbydierhouderij

Positiebepaling Vogelgriep en Hobbydierhouderij

Vogelgriep gaat niet meer weg. De vogelgriep en de preventiemaatregelen grijpen er bij de hobbyhouders er diep in. Daarom heeft KleindierNed een positiebepaling opgesteld. Hierin pleiten wij voor vaccinatie en voor versoepeling van de permanente afschermplicht en een aantal andere maatregelen.

De Europese Raad dringt nu ook aan op vaccinatie. Hiervoor zijn veldproeven nodig.

KleindierNed heeft op 29 mei een brief aan ministerie van LNV gestuurd waarbij steun wordt gevraagd van de Tweede Kamer voor het includeren van vogelsoorten in de veldproeven die niet commercieel gehouden worden.

>> Lees meer op de pagina Vogelgriep